Jedou dva chlapci vlakem okolo stáda krav. Jeden z nich najednou povídá tomu druhému: “V tom stádu bylo 254 krav.” Druhý se ho ptá: “Prosím tě, jak si to mohl tak rychle spočítat?” “To je jednoduché,” odpovídá první, “spočítáš nohy a vydělíš je čtyřma!”