Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.

Francis Bacon