Příroda je soběstačná, proto menší, ale pevnou silou přemáhá větší sílu naděje.

Démokritos