Dějiny nás učí ctnosti, příroda nás ustavičně nabádá k hříchu.

Karl Ludwig Börne