Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

V. Komárek