Heroin byl původně dítě přírody, čistý a volný, ale nepříznivé okolnosti ho učinily trestným.

Oskar Emil Tudeer