Čteme ze stále ošumělejší knihy přírody.

Boleslav Kumor