Každému, jak se zrodí, dá do vínku příroda vadu.

Propertius