Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.

Marcus Tullius Cicero