Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.

Francis Bacon