Příroda si vybírá ze zábavy daň daleko vyšší, než by se odvážil vybírat stát.

Vladimír Vondráček