Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.
Winston Churchill