Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má nebo nemá.

Elbert Hubbard