Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi pravda.

Aristotelés