Idea podle pravdy i podle Platóna je východisko poznání i rození.

Tomáš Akvinský