Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu.

L. P. Smith