U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta.

Jiří Žáček