Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží.

Winston Churchill