Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci.

Thomas Hobbes