Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců.

Thomas Paine