Když dojdeš k oltáři pravdy, najdeš tam klečet mnohé lidi. Ale na cestě k němu budeš vždy úplně sám.

Schnitzler