Kdo se snaží poučit, musí umět především pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou k zjevení pravdy.

Aristotelés