Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu.

Tennessee Williams