Kde se počíná hledat pravda, povznáší se i život.

Josef Čapek