Kdo nepoznal pravdu, je hlupák. Kdo ji poznal a zatajil, stává se zločincem.

Bertolt Brecht