Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?

Rabíndranáth Thákur