Jen aby mne prozřetelnost uchránila před přáteli. S nepřáteli se už vypořádám sám.

Jindřich IV.