Kde dobré pivo jest a dobří přátelé, tam ještě možno žíti vesele!

Autor neznámý