Jak se budeme chovat my k našim přátelům, tak se oni budou chovat k nám.

Přísloví