Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.

Montherlant