Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.

Marcus Tullius Cicero