Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.

Aristotelés