V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.

Marcus Tullius Cicero