Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě.

Romain Rolland