Jména svých přátel vyryj do kamene, jména svých nepřátel napiš do písku.

Autor neznámý