Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

Michel Eyquem de Montaigne