Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.

N.N.