Kdo co dělá s chutí, míle, práce jest mu kratochvíle.

Jan Amos Komenský