Kdo dělá pro druhého, dělá pro sebe.

Latinské přísloví