Když vedete, vaší prácí je položit všechny otázky.

Jack Welch