Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš; čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka.

Čínské přísloví