Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru.

Jan Neruda