Pomlouvat: Ve zlobě připisovat druhému činy, jichž dosud neměl příležitost nebo pokušení se dopustit.

Ambrose Bierce