Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.

Ambrose Bierce