V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Niccolo Machiavelli