Revoluce nesvrhávají ty nejhorší utlačovatele, jen ty nejslabší.

Gabriel Laub