Delegace: Skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností.

Georges Elgozy