Poslední slova hádky se mění v polibky.

František Branislav