Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů.

Miroslav Horníček