Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou.

Ninon de Lenclos